Projecten en activiteiten

 

 

 

De groene draad
De groene draad werd geopend door wethouder Lastrade. 
Lees verder


Buurt-plantdag
In maart 2015 heeft de buurt-plantdag plaats gevonden. Op deze dag werd door buurtbewoners en leden van Eetbaar Boxtel op diverse plaatsen een groot aantal eetbare planten geplant. 
De planten zijn door de gemeente Boxtel beschikbaar gesteld.
Bijgevoegde lijst geeft het assortiment weer van de geplante planten.
Beschrijving planten buurt-plantdag


De eerste Food-Walk van Boxtel
De eerste Food-walk van Boxtel is officieel geopend. Een food-walk is een wandelroute langs planten met eetbare vruchten. De food-walk begint en eindigt nabij het winkelcentrum Oosterhof in Boxtel De lengte van de route is ca 6 km.
Deze route is samengesteld door Eetbaar Boxtel in samenwerking met Brabants Landschap. lees verder over Food-Walk Boxtel


Recepten voor peulvruchten

dwb-peulvruchten-recepten-pdf


De duurzame week Boxtel

deduurzameweekboxteldafd


Generatietuin
Mensen met dementie houden van kinderen en van diertjes, vandaar de keuze voor een generatietuin met dementievriendelijk design bij de kinderboerderij in Boxtel Oost. Jong of Oud, met of zonder beperkingen, ieder een geschikte plek in elkaars nabijheid zodat ze samen kunnen werken en samen kunnen genieten. Een mogelijkheid tot zinvolle dagbesteding voor mensen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen of dementie samen met vitale volwassenen, kinderen en dieren. Een gezonde ontmoetingsplek in het groen, laagdrempelig, dichtbij huis. Lees verder over generatietuin


Buurtmoestuinen in Boxtel – een vruchtbare bodem in de samenleving

Er zijn inwoners die gezamenlijk het initiatief nemen om zelf voedsel te telen. Eetbaar Boxtel is aan de slag gegaan om buurtmoestuinen te faciliteren.Groenten en fruit zelf kweken is wereldwijd “in”. Overal komen er tuintjes: op balkon, in de tuin, op dak, naast openbare gebouwen, op braakliggend terrein.
We hebben in Boxtel gekozen voor tuinen in de wijk, dichtbij de deelnemers:
we werken met de gemeente…
aan een vruchtbare bodem in de samenleving…
en we willen zorgen voor groei en bloei van buurtmoestuinen…
hopend uiteraard op een mooie oogst!

Onze aanpak
Oproep: wij nodigen groepen bewoners uit om met voorstellen te komen voor nieuwe gezamenlijke moestuinen in de eigen omgeving.

Aanpak van Eetbaar Boxtel voor buurtmoestuinen – 2014

Ons dagelijks voedsel biedt vele ingangen om Boxtel duurzamer te maken. Denk aan het bevorderen van ecologische teelt, het verminderen van voedselkilometers en een groeiende samenwerking tussen lokale boeren voor een breed aanbod van streekproducten.
Een heel andere ingang loopt via inwoners die gezamenlijk het initiatief nemen om zelf voedsel te telen. Eetbaar Boxtel, een initiatief van Stichting Transition Town Boxtel (TTB), gaat hiermee aan de slag via de opzet van buurtmoestuinen.
TTB zet zich sinds 2012 actief in om buurtmoestuinen in Boxtel mogelijk te maken en te promoten. De aanpak kent – hoe kan het ook anders- parallellen met die van tuinieren zelf: TTB werkt aan een vruchtbare bodem in de samenleving, wil zorgen voor groei en bloei van buurtmoestuinen, en hoopt uiteraard op een mooie oogst!

Vruchtbare bodem in de samenleving
Enthousiasme is een belangrijk ingrediënt voor een vruchtbare bodem, waarop buurtmoestuinen zich kunnen ontwikkelen. Enthousiasme bij partijen die grond ter beschikking kunnen stellen én enthousiasme bij inwoners die meer willen dan tuinieren in hun eigen achtertuin.

TTB ziet de volgende elementen die het enthousiasme in de samenleving kunnen vergroten:

het besef dat vele stukjes grond (al is het tijdelijk) de potentie hebben om eetbare producten en samenwerking tussen buurtbewoners voort te brengen.
de bijdrage aan een duurzame samenleving: ecologisch voedsel ‘om de hoek’, betrokkenheid van verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen en vergroting van de biodiversiteit.
de educatieve en fysieke waarde voor volwassenen en kinderen
een positief gebruik van gronden die in economisch moeilijke tijden wachten op een uiteindelijke bestemming.
Transition Town heeft inmiddels bij de gemeente Boxtel al veel enthousiasme ontvangen en dit heeft geresulteerd in twee tuinen. Er wordt gezocht naar meer mogelijke locaties op groenstroken en (tijdelijk) braakliggende terreinen. Voor de eerste twee tuinen was er een startbijdrage door de gemeente beschikbaar gesteld. Om het enthousiasme bij inwoners aan te wakkeren, werpt TTB op zoveel mogelijke plekken een balletje op: “Laat ons weten als je belangstelling hebt, wij zorgen graag voor de juiste contacten en ondersteunende informatie”.

Rustige groei en bloei
TTB is van mening dat de ontwikkeling van buurtmoestuinen langzaam mag groeien. Het vergt immers een andere blik op benutting van gronden, actieve betrokkenheid van inwoners en een open houding van grondeigenaren en andere buurtbewoners. TTB werkt aan goede informatie over geschikte locaties, voor- en nadelen en praktijkervaringen. Lopende initiatieven binnen en buiten Boxtel zullen telkens opnieuw onder de aandacht worden gebracht onder het motto: goed voorbeeld doet volgen! Er is een cursus “Ecologisch tuinieren”.

 • Oogst
  De komende jaren hoopt TTB te oogsten: inwoners die actief aan de slag gaan met productie van hun eigen voedsel (waarbij TTB overigens alle vormen van ecologisch tuinieren omarmt) en grondeigenaren die hun grond hiervoor beschikbaar stellen. Met het uiteindelijk doel: enthousiaste inwoners die leren van elkaar en trots zijn op hun eigen product.
  Meer informatie: info@eetbaarboxtel.nl
  Buurtmoestuin aan Harperhof (hoek Poolsestraat) in wijk Selissenwal
  Vanaf: maart 2014
  Grootte: 200 m2
  Ontwerp: 6 percelen van +/- 20 m2 rond een kruidencirkel
  Op de grond van Zorggroep Elde
  Met dank aan Platform Selissen, Woonstichting St. Joseph, GAMMA Boxtel Contact
  (boadicea@shortandugly.com)
  Buurtmoestuin bij Hoogheem, Boxtel Oost (tussen flats 2 en 4
 • Vanaf: maart 2014
 • Grootte: 500 m2
 • Ontwerp: 15 percelen van 20 m2 incl. compostplek
 • Grond van de gemeente
  Met dank aan Wijkraad Oost, Woonstichting St. Joseph